Hiển thị một kết quả duy nhất

400,000 
1,300,000 
350,000 
350,000 
650,000 
350,000 
600,000 
600,000 
600,000