Hiển thị một kết quả duy nhất

1,300,000 
1,200,000 
600,000 
600,000 
600,000 
1,300,000 
650,000 
600,000