Hiển thị một kết quả duy nhất

2,000,000 
2,000,000 
350,000 
400,000 
350,000 
350,000