Hiển thị một kết quả duy nhất

2,800,000 
2,200,000 
2,000,000 
2,200,000 
350,000