50 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

350,000 

Tiền cùng loại: , Xem thêm tiền: