Hiển thị một kết quả duy nhất

Tiền mệnh giá khủng

10 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

150,000 

Tiền mệnh giá khủng

100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

750,000 

Tiền thế giới

3 Dollar Cook Island

Tiền mệnh giá khủng

50 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

350,000 

Tiền mệnh giá khủng

Tiền 500 tỷ Dinara Nam Tư

150,000