Hiển thị một kết quả duy nhất

Tiền mệnh giá khủng

10 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

150,000 

Tiền mệnh giá khủng

100 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

750,000 

Tiền mệnh giá khủng

50 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

350,000 

Tiền mệnh giá khủng

Tiền 500 tỷ Dinara Nam Tư

150,000