10 nghìn tỷ dollar Zimbabwe

150,000 

Tiền cùng loại: , Xem thêm tiền: