2 USD 1953 seri năm sinh 28501976

800,000 

còn 1 hàng