2 USD 1928 seri năm sinh 26601972

650,000 

còn 1 hàng