2 USD 1976 seri năm sinh 018719xx:1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972

450,000 

Chỉ còn 9 tờ tiền, có thể hết bất cứ lúc nào. Gọi ngay 0966.666.634 để đặt mua.