2 USD in hình con chó

400,000 

2 USD in hình con chó mạ vàng năm 2018 do Bộ Tài Chính Mỹ phát hành.