2 USD năm 1953 mới nguyên (UNC)

Tiền cùng loại: ,