2 USD năm 1963 mới nguyên (UNC)

450,000 

Tiền cùng loại: ,