2 USD năm 1976 nguyên thếp 100 tờ

15,000,000 

Tiền cùng loại: ,