2 USD năm 2003 seri 15365555

350,000 

Tiền 2 USD seri đẹp năm 2003 tứ quý 1 seri 05781111

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên chưa qua sử dụng)

còn 1 hàng