2 USD năm 2013 seri 17023333

350,000 

Tiền 2 USD seri đẹp năm 2013 tứ quý 3 seri 17023333

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên chưa qua sử dụng)

Chỉ còn 1 tờ tiền, có thể hết bất cứ lúc nào. Gọi ngay 0966.666.634 để đặt mua.