2 USD năm 2009 seri 11908888

650,000 

Bán tiền 2 USD seri đẹp năm 2009 tứ quý 8: 11908888

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên chưa qua sử dụng)

Chỉ còn 1 tờ tiền, có thể hết bất cứ lúc nào. Gọi ngay 0966.666.634 để đặt mua.