2 USD năm 2013 seri 25722222

600,000 

Tiền 2 USD seri đẹp năm 2013 ngũ quý 1 seri 18211111

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên)

Chỉ còn 1 tờ tiền, có thể hết bất cứ lúc nào. Gọi ngay 0966.666.634 để đặt mua.