2 USD năm 2013 seri 09258888

650,000 

Tiền 2 USD seri đẹp năm 2013 tứ quý 8 seri 09258888

Chất lượng: UNC (tiền mới nguyên)

Chỉ còn 1 tờ tiền, có thể hết bất cứ lúc nào. Gọi ngay 0966.666.634 để đặt mua.